OnkoTerm - telefon

Umów się  na wizytę

+48 507 030 501

OnkoTerm - email

Napisz do nas

hipertermia@hipertermia.eu

Rola Terapii Simontonowskiej w radzeniu sobie z chorobą nowotworową.

 

 

 

Obok informatyki, prawa i ekonomii, psychologia zajmuje czołowe miejsce wśród najczęściej wybieranych obecnie kierunków studiów. Dzieje się tak, bo poznanie człowieka nurtuje nas od wieków.

 

Człowiek to jedność ciała, umysłu i duszy. Każda z tych sfer jest ważna dla funkcjonowania i samopoczucia osoby i są one ze sobą powiązane. Kiedy chorujemy, ważne jest nie tylko nasze ciało – dolegliwości fizyczne, leczenie choroby – ale również nasz umysł (to, co myślimy o chorobie i to, w jakim jesteśmy nastroju) i nasza dusza (przekonania duchowe, egzystencjalne, religijne, nasza intuicja).

Świadomość czynników wpływających na emocje i zachowania pomaga nie tylko w codziennych zmaganiach z trudnościami, jakie niesie życie, ale również wpływa na umiejętność tworzenia i utrzymywania relacji międzyludzkich – czyli umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie. Funkcja psychiki człowieka jest więc zauważalna w każdym aspekcie życia.

Obserwując różnych ludzi możemy zauważyć, że jedni są zazwyczaj spokojni, powolni, trudno ich wyprowadzić z równowagi, inni – często bywają gwałtowni, reagują w trudnych sytuacjach emocjonalnie. Niektórzy przez większość czasu są weseli, a inni posępni. Wielu sposobów reagowania, zarówno emocjonalnego, jak i związanego z działaniem, uczyliśmy się latami (tak, że stały się one nawykami). Choć każdy radzi sobie ze stresem najlepiej, jak potrafi, zawsze można nauczyć się również nowych sposobów.

Dlaczego warto zadbać o stan naszej psychiki?

  1. Higiena w sferze psychicznej jest równie ważna jak dbanie o zdrowie fizyczne. Przedłużający się stres przestaje pełnić funkcję mobilizującą, zaczyna natomiast wpływać na obniżenie odporności, sprawia, że mamy mniej energii i chęci do działania. Świadomość swoich potrzeb, efektywne zaspokajanie ich, dbałość o swój rozwój oraz stan emocjonalny pozwala na lepsze radzenie sobie z wyzwaniami dnia codziennego.
  2. Stan równowagi psychicznej sprzyja budowaniu zdrowych, trwałych relacji zarówno w kontekście osób bliskich, jak i relacji np. w pracy ze współpracownikami czy też przełożonymi. Dbałość o własną psychikę to też nauka asertywnej, skutecznej komunikacji.
  3. Ludzie dbający o sferę psychiczną zazwyczaj lepiej sobie radzą w trudnych, stresujących sytuacjach. Im więcej trudnych zdarzeń pojawia się w życiu, tym bardziej ważna jest harmonia w sferze psychicznej. Umiejętnie zastosowane techniki wspomagają proces radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu i powstaniu sytuacji kryzysowych.
  4. Harmonia sfery psychicznej ogranicza prawdopodobieństwo powstania zaburzeń psychicznych, np. depresji, anoreksji czy bulimii. W przypadku wystąpienia kryzysu życiowego, związanego z bardzo silnymi emocjami, sukces leczenia zależy często od poziomu współpracy osoby chorej w zakresie świadomego dbania o swój stan psychiki.
  5. Psychika pełni bardzo ważna rolę wspomagającą w procesie leczenia np. chorych onkologicznie. Jedną z możliwości wsparcia dla osób chorych onkologicznie oraz ich bliskich, dostępnym również w naszym Centrum Medycznym, jest Terapia Simontonowska. O skuteczności lepszego funkcjonowania pacjenta w czasie choroby i leczenia dowodzi co najmniej pięć randomizowanych badań klinicznych. Więcej informacji znajduje się tutaj.>>

Niezdrowe postawy i zachowania związane z chorobą nowotworową wywołują silny stres. Celem Terapii Simontonowskiej jest budowa umiejętności samopomocowych oraz nadziei i wiary w to, iż podjęty proces leczenia może przynieść oczekiwane rezultaty. Uzupełnienie konwencjonalnego leczenia Terapią Simontonowską pomaga w budowaniu aktywnej postawy i zaangażowania w proces leczenia, a także służy kreowaniu zdrowych zachowań, które sprzyjają ogólnie rozumianemu zdrowieniu.

Dbajmy zatem o naszą psychikę, tak jak dbamy o inne aspekty naszego zdrowia!