OnkoTerm - telefon

Umów się  na wizytę

+48 507 030 501

OnkoTerm - email

Napisz do nas

hipertermia@hipertermia.eu

Opinie pacjentów

„Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że w Rybniku działa ośrodek stosujący nową metodę leczenia w onkologii, jaką jest hipertermia. Moja radość jest szczególna ponieważ kobiety, które leczę chirurgicznie, a następnie poddawane są chemio- i radioterapii dostały szansę na poprawę jakości swojego codziennego życia. Niezwykle intensywny rozwój ginekologii onkologicznej w ostatnich latach, zarówno w zakresie badań podstawowych, jak i klinicznych, pozwala znajdować nowe rozwiązania terapeutyczne. Otwartość Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej na współpracę ze specjalistami różnych dziedzin medycyny pozwala nie tylko na wprowadzanie nowych metod leczenia, ale przede wszystkim na wspólne służenie pacjentowi. Już w latach 60-tych poprzedniego stulecia uświadomiono sobie, że rozpoznanie i leczenie nowotworów narządu płciowego kobiety bez głębokiej wiedzy i doświadczenia jest możliwe, ale nie rokuje dobrych wyników. Podstawowymi metodami leczenia nowotworów złośliwych narządu płciowego kobiety są: chirurgia, radioterapia, chemioterapia, hipertermia, a coraz częściej ich kojarzenie. Nie są to metody konkurencyjne, a przeciwnie – umiejętnie stosowane z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, wzajemnie się uzupełniają i w wielu wypadkach powinny być kojarzone. Postęp w leczeniu dokonał się dzięki poszerzeniu naszej wiedzy o biologicznych podstawach hipertermii. Hipertermia , czyli przegrzanie guza nowotworowego, staje się jedną z metod walki z rakiem. Jej zastosowanie wiąże się z wykorzystaniem szczególnych cech: większej wrażliwości komórek nowotworowych niż komórek normalnych na podwyższenie temperatury, niemożności odprowadzania nadmiaru ciepła z guza nowotworowego, co jest związane z brakiem mechanizmów termoregulacji w guzie oraz efektów synergicznych, w szczególności uwrażliwienia komórek na radioterapię. W trakcie hipertermii tkanki są poddawane temperaturze od 40 do 44 stopni Celsjusza. Badania dowiodły, że wysoka temperatura może uszkodzić i zabić komórki nowotworowe, zwykle z towarzyszącym niewielkim ryzykiem uszkodzenia tkanek zdrowych. Hipertermia zwiększa również skuteczność chemioterapii.”

dr hab. n. med. Bogdan Michalski

Według mnie obsługa jest bardzo miła. A co do metody wspomagającej leczenie onkologiczne- wypowiadam się jako niefachowiec- uważam, że jest to metoda bardzo pomocna w moim leczeniu. Po trzecim zabiegu chemia+hipertermia, moje guzy zmniejszyły się prawie o 1/3. Polecam.

Czesław

Bardzo kompetentny i miły personel. Same zabiegi komfortowe- dobrze się czuję po nich. Myślę, że hipertermia jest dobrym dodatkiem w całym leczeniu – niełatwym dla pacjenta. Dziękuję. 

Agnieszka

Jestem bardzo zadowolona z zabiegów hipertermii, gdyż, jak wykazało badanie TK jest poprawa w leczeniu. Obsługa jest bardzo miła i uprzejma, zawsze punktualna.

Monika