OnkoTerm - telefon

Umów się  na wizytę

+48 507 030 501

OnkoTerm - email

Napisz do nas

hipertermia@hipertermia.eu

Badania naukowe o hipertermii

JAKA JEST SKUTECZNOŚĆ HIPERTERMII? 

Skuteczność hipertermii jest potwierdzona badaniami naukowymi. Podczas szeregu prób klinicznych hipertermię badano w połączeniu z radio-i chemioterapią. Badania te skupiały się na leczeniu wielu odmian nowotworów złośliwych, włącznie z mięsakami, czerniakami i nowotworami głowy i szyi, mózgu, płuc, przełyku, piersi, pęcherza moczowego, okrężnicy i odbytnicy, wątroby, jajnika, szyjki macicy i skóry. Liczne badania i publikacje naukowe wykazywały znaczące zmniejszenie się rozmiarów guza, gdy hipertermię połączono z innymi rodzajami leczenia.

W ciągu ostatnich 15 lat zostało opublikowanych ponad 30 badań klinicznych / 17 badań III fazy/ dotyczących skuteczności hipertermii w połączeniu z radioterapią i chemioterapią. Badania prowadzone były w wiodących ośrodkach europejskich i amerykańskich. Wyniki prób klinicznych potwierdzają skuteczność hipertermii.

Oto wyniki niektórych z nich:

Źródło: Overgaard i wsp. Hyperthermia as an adjuvant to radiation therapy of recurrent or metastatic malignant melanoma. A multicentre randomized trial by the European Society for Hyperthermic Oncology. Int J Hyperthermia. 1996 Jan-Feb;12(1):3-20.

Źródło: Prosnitz LR i wsp.The treatment of high-grade soft tissue sarcomas with preoperative thermoradiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1999 Nov 1;45(4):941-9.

Źródło: Valdagni R and Amichelli M, Report of long-term follow-up in a randomized trial comparing radiation therapy and radiation therapy plus hyperthermia to metastatic lymph nodes in stage IV head and neck patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1994 Jan 1;28(1):163-9.

Źródło: van der Zee J i wsp.Comparison of radiotherapy alone with radiotherapy plus hyperthermia in locally advanced pelvic tumours: a prospective, randomised, multicentre trial. Dutch Deep Hyperthermia Group. Lancet, 2000 Apr 1;355(9210):1119-25

Źródło: Vernon CC i wsp., Radiotherapy with or without hyperthermia in the treatment of superficial localized breast cancer: results from five randomized controlled trials. International Collaborative Hyperthermia Group. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1996; 35:731-744

Źródło: Franckena M i wsp. Long-term improvement in treatment outcome after radiotherapy and hyperthermia in locoregionally advanced cervix cancer: an update of the Dutch Deep Hyperthermia Trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2008 Mar 15;(4).

Pełne wyniki badań znajdziesz tutaj